Colofon

Wettelijke mededeling

TMRW Eco B.V.
(Besloten vennootschap) 
489, Avenue Louise
1050, Brussel
België

 

Handelsregister: Registre des Personnes Morales (RPM)  Gent, afdeling Termonde
Rechtbank van registratie: Tribunal de l’entreprise Francophone de Bruxelles
Registratienummer:  0845.049.350                           

 

Vertegenwoordigd door/Voorzitter, Raad van Toezicht: Oliver Pulnar (Managing Director)
BTW-nummer: BE 0845049350

 

Contact:  E-mail: oliver.pulnar@tmrw.com
Publicatiedirecteur en hoofdredacteur: oliver.pulnar@tmrw.com

 

Europese Geschillenregeling: De Europese Commissie verschaft een platvorm voor de oplossing van online geschillen (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr. Ons e-mailadres vindt u hierboven in de colofon.

 

Handelwijze bij het beslechten van geschillen ten overstaan van een arbitragecommissie voor consumenten

Wij zijn bereid noch verplicht om deel te nemen aan het beslechten van een geschil ten overstaan van een arbitragecommissie voor consumenten.

 

Deze site wordt gehost door ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich, eigenaar: René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf, Duitsland 

 

Intellectueel eigendom/copyright

De website, alle elementen daarvan (inclusief de opmaak), en de informatie en diensten zijn beschermd door het relevante intellectuele eigendom en auteursrechtwetgeving. Alle rechten (bijv. copyright, auteursrechten en handelsmerkrechten) met betrekking tot de inhoud van deze website blijven van TMRW Eco B.V. of haar licentiegevers. Tenzij anders aangegeven geven wij geen licentie of goedkeuring met betrekking tot de onze intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het portal, en de zich daarop bevindende elementen of diensten. Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TMRW Eco B.V. welke informatie of handelsmerken van deze website dan ook te gebruiken, reproduceren, bewerken, verspreiden, publiceren of te downloaden.