EcoClearProx® (ECP)

zelfstandig naamwoord [ U ]. SCHEIKUNDE
betekenis: Veelzijdigheid

EcoClearProx is een milieuvriendelijke oplossing voor desinfectie, decontaminatie en beheersing van ziektekiemen binnen verschillende bedrijfstakken.

Hoge stabiliteit ontmoet duurzaamheid

De formule van ECP bevat geen gebruikelijke toevoegingen als zilvernitraat, anorganische zouten of verscheidene fosfonzuren. Het resultaat is 100% biologisch afbreekbare, organische waterstofperoxide met een grote stabiliteit, zoals uit verschillende testresultaten is gebleken.

In vergelijking met andere H2O2-producten heeft ECP een lange houdbaarheid, wat belangrijk is voor het vervoer ervan.

Betere resultaten - minder schade

In steeds meer onderzoeken wordt de bezorgdheid uitgesproken over de gezondheids- en milieurisico’s die verbonden zijn aan nanozilver. Daardoor zijn de regels aangescherpt, en die zullen in de toekomst nog strenger worden. Uit recente onderzoeken is gebleken dat zilver bodemeigenschappen, micro-organismen en planten aantast, waardoor de toxiciteit voor levende organismen, waaronder de mens, toeneemt.

 

Uit onderzoek is ook gebleken dat blootstelling aan nanozilverdeeltjes heeft geleid tot de accumulatie van zilver in tomatenplanten en het aantasten van het vasculaire weefsel, wat weer een negatieve invloed had op de balans van water en voedingsstoffen, en dus op de groei van de plant. 

EcoClearProx® is een gestabiliseerde waterstofperoxide-oplossing zonder toevoeging van zilver, en heeft geen negatieve impact op de duurzame landbouw en de gezondheid van de mens. 

Waterstofperoxide elimineert verontreinigende stoffen in vervuild water door te reageren met de organische materie. Uit een onafhankelijke vergelijking met door middel van zilver gestabiliseerde producten (1) is gebleken dat EcoClearProx de snelste reactie vertoont in vervuild water, wat blijkt uit de sterkste vermindering van de concentratie van de verontreiniging.

Daardoor elimineert EcoClearProx bij gebruik, bijv. bij het desinfecteren van drinkwater en het elimineren van biofilm, de snelste verwijdering van pathogenen in leidingsystemen en zorgt het ervoor dat alleen zuiver water het systeem verlaat.

 

Aangetoonde werkzaamheid in alle desinfectietoepassingen

EcoClearProx® vormt een waardevol alternatief voor de behandeling met chloor.

Door de bijproducten van desinfectie zijn veel gemeenten begonnen te twijfelen over het gebruik van op chloor gebaseerde desinfectiemiddelen. In veel gemeenten in Europa is men al gestopt met de behandeling met chloor.

Uit tests aangaande de werkzaamheid van EcoClearProx® in vergelijking met dezelfde hoeveelheid chloor, is gebleken dat 83,6 liter ECP 42,1% gelijk staat aan 1000 liter chloor 33%.

De desinfecterende werkzaamheid van chloor is evenredig aan de pH van het water. Hoe hoger de pH-waarde, hoe lager de effectiviteit van chloor. Als de pH lager wordt, wordt het chloor effectiever, maar kan het water de leidingen aantasten.

De werkzaamheid van EcoClearProx® wordt niet beïnvloed door de pH van het water.

Er kunnen ongewenste verbindingen ontstaan door de reactie van het chloor met organische materie. De verbindingen die ons op het ogenblik de meeste zorgen baren, zijn de trihalomethanen (THMs) en de haloazijnzuren (HAAs). Omdat zij allebei negatieve effecten op de gezondheid kunnen hebben, heeft de EPA – het VS-Amerikaanse RIVM – stadium 1 van de DBPR (de Desinfectiemiddelen en hun BijProducten-Richtlijn) aangenomen, waarin de maximaal toegestane niveaus en controlevereisten voor desinfectiemiddelen en DBPs zijn vastgelegd.

Omdat de gezondheidsrisico’s van bacteriën en andere ziekteverwekkende micro-organismen zwaarder wegen dan de gezondheidsrisico’s van DPBs, wordt nog steeds chloor gebruikt.

EcoClearProx leidt niet tot schadelijke bijproducten en maakt een einde aan de bestaande risico-afwegingen.

Biofilm in drinkwater kan leiden tot watervervuiling. “Uit onderzoek is gebleken dat ondanks het gebruik van chloor een groot aantal bacteriën in de biofilm in het drinkwater kan overleven. Voldoende desinfectie is noodzakelijk, omdat onbehandelde biofilm tot populaties van resistente bacteriën zou kunnen leiden.

EcoClearProx verwijdert biofilm.

Gebruik van chloor in het drinkwater zorgt voor een onaangename smaak en geur. EcoClearProx-desinfectie heeft geen geur en smaak.