Waterzuivering

Duurzame waterzuiveringssystemen

Water is een essentiële grondstof, niet alleen voor menselijke consumptie, maar ook voor industriële processen en huishoudelijk gebruik. De groei van bacteriën in pijpleidingen en verwerkingsapparatuur kan een aanzienlijk effect hebben op de apparatuur en de watervoorziening, zoals bijv. corrosie, prestatieverlies en gezondheidsproblemen.

Voorkomen van de groei van bacteriën

EcoClearProx verwijdert en voorkomt effectief de groei van bacteriën in water en in systemen, zodat de onderhoudskosten laag blijven. Door zijn sterke desinfectie- en zuiveringseigenschappen wordt recycling van drinkwater, benutting van regenwater en hergebruik voor de landbouw mogelijk.
ECP stelt bedrijfstakken in staat om water effectiever te gebruiken. De zuiverende eigenschappen helpen om de waterkwaliteit aan de steeds strenger wordende regels te laten voldoen en de kapitaaluitgaven met betrekking tot de procedures voor afvalwater te verlagen.

Voedselverwerking

Voor de voedselverwerking is een grote hoeveelheid water van diverse kwaliteit en voor veel verschillende doeleinden nodig. Water wordt gebruikt in rechtstreeks contact met voedsel of met de oppervlakken waar voedsel wordt bereid, maar ook indirect als verwerkingshulpstof.

De waterkwaliteit met ECP reguleren is noodzakelijk bij voedselverwerkingsbedrijven, niet alleen om ziekten die door water en voedsel worden verspreid te vermijden, maar ook om de effectiviteit van productiesystemen in de fabriek (bijv. koelen, verwarmen of schoonmaken) op peil te houden.

Biofilm kan op alle oppervlakken in fabrieken voorkomen, bijv. op plastic, glas, metaal, hout of voedselproducten. Op die manier kan ongewenste biofilm overal in een voedselverwerkingsbedrijf ontstaan. EcoClearProx verwijdert en voorkomt de vorming van biofilm in het voedselverwerkingsbedrijf.

Opvang van regenwater

Het opvangen van regenwater vormt een waardevolle aanvulling op bestaande watervoorraden, doordat er minder beslag wordt gelegd op de middelen voor gemeentelijke watervoorziening/infrastructuur, wat de effectiviteit van het beheer van regenwater vergroot.

Ook al is regenwater in essentie zuiver water, toch kan het snel worden besmet met bacteriën die door de lucht worden verspreid, sporen van schimmels en soortgelijke microbiologische levensvormen, en deze zullen ook aanwezig zijn in het opgevangen regenwater. Regenwater dat in contact komt met uitwerpselen wordt besmet met darmcolibacteriën. Ook heeft onderzoeken aangetoond dat ziekteverwekkende bacteriën, zoals Legionella spp, regelmatig in regenwater worden aangetroffen.

Als EcoClearProx aan waterreservoirs en verzameltanks wordt toegevoegd, zullen de verontreinigende stoffen worden verwijderd en kan het regenwater zonder risico worden gebruikt.

Drinkwater

Veeboeren worden geconfronteerd met een breed spectrum aan uitdagingen. In deze context wordt het beheren van de watervoorraad en -kwaliteit steeds belangrijker.

Water is de belangrijkste essentiële voedingsstof van vee. Een te lage consumptie kan een negatieve invloed hebben op de gezondheid, voortplanting en groei. Water dat door bacteriën en virussen is besmet, kan een grote impact op vee hebben. Daarom zijn doeltreffende schoonmaak- en desinfectieprotocollen een beslissende factor bij de beheersing van ziekten als het gaat om het verkleinen van het risico op ziektegerelateerde verliezen en het op een hoog niveau handhaven van de productieniveaus.

ECP verwijdert ziektekiemen en bacteriën en is houdbaar in leidingen, drinkwater en apparatuur. Daardoor worden dure ziektegevallen voorkomen en is de boer verzekerd van de waterkwaliteit die nodig is voor een verbeterde veeproductie en een hoger voederrendement, waardoor er minder antibiotica nodig zijn.

Stuur ons een bericht