Landbouw

Duurzame watervoorziening en irrigatie

In de land- en tuinbouw is water van een hoge kwaliteit cruciaal voor de teelt van planten. Dat vormt een uitdaging voor de telers, omdat er steeds minder schoon water beschikbaar is. Bovendien is biofilm, de grootste bron van ziektekiemen in water, in elk irrigatiesysteem alom tegenwoordig.

Toegang tot alternatieve waterbronnen

EcoClearProx heeft een uitstekende desinfectie-eigenschappen en verschaft telers toegang tot alternatieve waterbronnen. Zo kan het worden gebruikt om afvalwater van rioolzuiveringsinstallaties te zuiveren, zodat het in de land- en tuinbouw kan worden gebruikt voor irrigatie. Omdat de watertarieven in West-Europa de laatste paar jaar tot wel 15% zijn gestegen, besparen de telers op de kosten zonder de kwaliteit van hun producten aan te tasten.

Biofilm verwijderen

EcoClearProx is bewezen zeer effectief bij het verwijderen en voorkomen van de vorming van biofilm in grote irrigatiesystemen. Het zorgt ervoor dat de planten alleen water van hoge kwaliteit krijgen. Bovendien helpt het om extra kosten te vermijden die moeten worden gemaakt wanneer de irrigatieleidingen en -dispensers verstopt raken door biofilm, met als gevolg extra werk, minder gewasgroei en uitgaven voor de irrigatiesystemen

EcoClearProx is het beste product als het om circulaire of gesloten kringloopsystemen gaat. In tegenstelling tot veel andere producten komen er geen verontrustende bijproducten vrij die zich tijdens opvolgende behandelingscycli opstapelen.

Ongediertebestrijding

Landbouwtechnologie speelt een essentiële rol bij de toenemende globale vraag naar voedsel en voedingsproducten. Boeren raken wereldwijd jaarlijks tot 33% van de oogst kwijt aan ziekten, insectenplagen en onkruid, en dus moeten zij actief naar middelen zoeken om hun planten te beschermen of te genezen.

EcoClearProx biedt een effectieve en milieuvriendelijke oplossing om verschillende soorten ongedierte en ziekten in de tuinbouw te bestrijden.

Aquacultuur

De waterkwaliteit is enorm belangrijk voor de visteelt, want een slechte kwaliteit van het water kan de gezondheid en de groei van de vissen negatief beïnvloeden. Een slechte waterkwaliteit zorgt voor stress bij waterdieren en maakt hen vatbaarder voor infectieziekten. De effecten van geloosde kunstmest en voederresten op de waterkwaliteit bestaan vaak uit een dichte algengroei met een ernstig productieverlies tot gevolg. 

ECP zorgt door een zeer effectieve desinfectie voor een goede waterkwaliteit. Het ondersteunt bioveiligheid om te voorkomen dat er ziekten uitbreken.

ECP kan profylactisch en therapeutisch worden ingezet tegen ziektes als ‘witte stip’ of schelpdiervergiftiging ten gevolge van de aanwezigheid van Dinophysis spp.

Stuur ons een bericht